Outplacement

Przeprowadzenie programu wsparcia dla zwalnianych osób może w perspektywie czasu okazać się jedną z ważniejszych decyzji łagodzących naturalnie pojawiające się obniżenie zaufania ze strony pozostających pracowników. Jest również wyrazem odpowiedzialności pracodawcy za odchodzącego pracownika, mającego w przeszłości istotny wkład w rozwój organizacji.

Nasze doświadczenie

 • Realizowaliśmy kilka ogólnopolskich programów outplacementu grupowego, indywidualnego i mieszanego w branżach: spożywczej, produkcyjnej, finansowej, FMCG.
 • W ramach przygotowania do restrukturyzacji zatrudnienia przeszkoliliśmy kilkuset kierowników, menedżerów i specjalistów HR z tematyki: „Trudne rozmowy w biznesie: wręczanie wypowiedzeń, rozmowy oceniające i zwalniające”.
 • Prowadzimy indywidualne doradztwo kariery i rekonwersji zawodowej dla odchodzących menedżerów i specjalistów.
 • Przeprowadziliśmy łącznie kilkadziesiąt warsztatów w obszarze: „ABC rynku pracy”, dla ponad 1500 zwalnianych pracowników.
 • 5. Przygotowaliśmy także kilkuset pracowników do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

KONTAKT

Zainteresowany? Chcesz zamówić ofertę?

OUTPLACEMENT

Usługi

Usługi outplacementu realizowane przez Ribes Doradztwo organizowane są zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami Klientów. Oferujemy zarówno rozbudowane projekty doradczo szkoleniowe dla większych grup pracowniczych jak i programy indywidualne.

Główne elementy naszej oferty to:

 • Kompleksowa organizacja i prowadzenie projektów outplacementu grupowego.
 • Indywidualna programy rozwoju i rekonwersji kariery.
 • Szkolenia dla uczestników programu, m.in:
  • Gdzie „leżą” oferty pracy?
  • Jak tworzyć dokumenty aplikacyjne?
  • Rozmowa kwalifikacyjna i autoprezentacja.
 • Analiza rynku i poszukiwanie ofert pracy dla uczestników programu.
 • Szkolenia i doradztwo dla osób zainteresowanych działalnością gospodarczą.

Posiadamy także szkolenia wprowadzające do projektu:

Przygotowanie działów HR i menedżerów do przeprowadzenia spotkań zwalniających.

Szkolenie będzie dla Ciebie interesujące gdy kierownicy lub HR-owcy Twojej firmy zostali zobowiązani do wręczenia wypowiedzeń części pracowników (w związku z restrukturyzacją zatrudnienia lub likwidacją miejsc pracy) i odczuwają stres lub duży poziom niepewności przed zbliżającym się procesem.

Cel szkolenia:

Omówimy główne reakcje pracowników na wiadomość o zwolnieniu. Przekażemy wiedzę na temat przebiegu spotkań, roli prowadzącego oraz pracowników działu HR. Zbudujemy wraz z uczestnikami schemat rozmowy zwalniającej w zależności od powodu wręczania wypowiedzenia (likwidacja stanowiska, restrukturyzacja, powody efektywnościowe i/lub dyscyplinarne). Wypracujemy listę typowych pytań osób otrzymujących wypowiedzenie oraz scenariusz odpowiedzi dostosowanych do sytuacji.

Zainteresowany? Chcesz zamówić ofertę?

Przygotowanie firmy do przeprowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia

Szkolenie będzie dla Ciebie interesujące, gdy jako menedżer lub HR-owiec planujesz zwolnienia grupowe lub likwidację miejsc pracy i chcesz skonsultować się ze specjalistami na temat dobrych praktyk, obowiązujących przepisów oraz programów outplacementu.

Cel szkolenia:

Omówimy realizację poszczególnych kroków: rozmowy ze związkami zawodowymi, wspomaganie odejść dobrowolnych, outplacement. Naświetlimy typowe problemy pojawiające się w trakcie projektu oraz przedstawimy sposoby na ich uniknięcie. Porozmawiamy na temat harmonogramu i wskaźników efektywności outplacementu. Przygotujemy do współpracy z firmami zewnętrznymi oferującymi usługę.

Zainteresowany? Chcesz zamówić ofertę?