O firmie

Jesteśmy polską marką obecną na rynku od 2011 roku. Specjalizujemy się w usługach doradczych w obszarze wybranych elementów Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Kluczowe doświadczenia Firmy:

Przeciwdziałanie mobbingowi, konfliktowi, dyskryminacji, molestowaniu seksualnemu

 • Prowadzenie szkoleń dla zarządów, menedżerów i pracowników
 • Szkolenia i wsparcie dla członków komisji antymobbingowych, mężów zaufania, Związków Zawodowych
 • Opracowywanie biuletynów i procedur anty-mobbingowych
 • Warsztaty z rozwiązywania konfliktów oraz mediacji
 • Diagnoza klimatu organizacyjnego – badania opinii pracowniczej nt. mobbingu
 • Szkolenia e-learningowe z tematyki mobbingu, dyskryminacji, molestowania seksualnego.

Outplacement

 • Udział w kilkunastu ogólnopolskich programach outplacementu grupowego, indywidualnego i mieszanego, przeprowadzonych na terenie całego kraju
 • Indywidualne doradztwo kariery i rekonwersji dla zwalnianych pracowników
 • Warsztaty dla kierowników, menedżerów i specjalistów HR z tematyki: „Trudne rozmowy w biznesie: rozmowy oceniające, zwalniające i wręczanie wypowiedzeń”
 • Organizacja i prowadzenie warsztatów „ABC rynku pracy” na terenie całego kraju
 • Przygotowywanie w zakresie podstaw prowadzenia działalności gospodarczej

Wsparcie menedżerów i działów personalnych

 • Projekty Assessment / Development Centre
 • Opracowywanie i wdrażanie systemu ocen okresowych w firmie
 • Opracowanie/stworzenie opisów stanowisk pracy
 • Wsparcie menedżerów w podejmowaniu decyzji personalnych
 • Warsztaty dla służb personalnych i kierowników wprowadzające do wdrożenia poszczególnych procedur zarządzania zasobami ludzkimi

Firmę prowadzi Daniel Binda – ekspert w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Socjolog pracy i organizacji, mediator. 20 lat doświadczenia w doradztwie personalnym.

Specjalizuje się w obszarach: przeciwdziałanie mobbingowi, analiza klimatu organizacyjnego oraz mediacje w sporach, ocena i rozwój kompetencji, restrukturyzacja zatrudnienia i programy outplacementu oraz procedury HR.

Doświadczenie zdobywał realizując projekty między innymi dla pracowników:

 • Jonhson&Jonhson,
 • Polska Grupa Zbrojeniowa,
 • Państwowe Uczelnie Wyższe,
 • Zakłady Azotowe Kędzierzyn,
 • SKOK Stefczyka, Tauron Dystrybucja,
 • PKP Intercity,
 • jednostki kultury i administracji.

Uczestnik konferencji tematycznych i międzynarodowych projektów na rzecz przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy. Tematyką mobbingu zajmuje się od 2004r. Absolwent Szkoły Trenerów MATRIK oraz studiów podyplomowych z Mediacji i Negocjacji.

Wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu dla studentów studiów podyplomowych Zarządzania Zasobami Ludzkimi z tematyki:

 • mobbing,
 • dyskryminacja,
 • molestowanie,
 • outplacement i odejścia pracowników.

Przeszkolił kilkaset grup w tematyce przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom w miejscu pracy.

Autor i realizator szkoleń dla mężów zaufania pracowniczego i członków komisji antymobbingowych. Prowadzi postępowania wyjaśniające oraz jako ekspert zewnętrzny bierze udział w pracach komisji antymobbingowych.

KONTAKT

Masz pytanie? Chcesz zamówić szkolenie?