Mediacje

W dziedzinie mediacji nasze usługi kierujemy do menedżerów, specjalistów HR i pracowników. Misją Ribes Doradztwo jest promowanie kultury organizacyjnej, w której konflikt jest obszarem do zarządzania a dobre relacje międzyludzkie sprzyjają budowaniu efektywnej organizacji.

Jedna z popularnych definicji mówi, że mediacje są dobrowolnym i poufnym procesem dochodzenia przez strony do rozwiązania sporu, prowadzonym w obecności zaproszonej osoby trzeciej. Naszym celem jest stwarzanie stronom konfliktu warunków umożliwiających osiągnięcie dobrowolnego porozumienia, oraz uczenie się zarządzania konfliktem.

Co możemy zrobić dla Twojej organizacji:

  • Poprowadzimy mediacje w sporze pomiędzy pracownikami organizacji
  • Przeszkolimy pracowników powołanych do przeciwdziałania konfliktom w organizacji
  • Przeprowadzimy postępowanie wyjaśniające w przypadku złożenia przez pracownika zawiadomienia o występowaniu zjawisk niepożądanych
  • Zdefiniujemy rozwiązania dla organizacji, które pozwolą lepiej zarządzać konfliktem w przyszłości
  • Przeprowadzimy badanie klimatu organizacyjnego
  • Umożliwimy dostępność mediatora dla pracowników: stacjonarnie, on-line, telefonicznie.

OFERTA

Masz pytanie? Chcesz zamówić ofertę?

Skorzystaj z formularza poniżej

    Wybierz temat*