E-learning

Ribes Doradztwo posiada w swojej ofercie szkolenie e-learningowe z obszaru przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Program składa się z około 70 interaktywnych ekranów (tekst, animacja, lektor, testy sprawdzające). Może być dostępne dla Państwa pracowników z platformy e-learningowej Ribes Doradztwo oraz jako produkt do zakupienia i zainstalowania na Państwa platformie.

Chcę wykupić dostęp do szkolenia
dla siebie lub pracowników

Chcę kupić szkolenie i zainstalować
na swojej platformie

PLATFORMA

Dostęp do szkolenia na naszą platformę e-learningową

Takie rozwiązanie umożliwia zdalny udział Państwa pracowników w e-szkoleniu wraz z zapewnieniem obsługi technicznej zlecenia oraz możliwością otrzymania zaświadczeń. Po wykupieniu ustalonej ilości wejść, otrzymują Państwo dostęp do materiału na określony czas. Szkolenie jest uruchamiane w przeglądarce i nie wymaga instalacji oprogramowania. Rozwiązanie wygodne dla Klientów nie posiadających własnej platformy e-learningowej czy zainteresowanych jednokrotnym wykupem dostępów na ograniczony czas.

Zawartość merytoryczna szkolenia e-learningowego:

1. Cechy charakterystyczne mobbingu
         a. przejawy mobbingu
2. Warunki sprzyjające rodzeniu się zjawiska
         a. Przyczyny organizacyjne
         b. Zachowania przełożonych i pracowników zwiększające ryzyko wystąpienia zachowań niepożądanych
3. Mobbing a konflikt – podstawowe różnice
         a. Co jest a co nie jest mobbingiem.
4. Dyskryminacja
         a. Definicje w kodeksie pracy
         b. Dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia
         c. Przejawy dyskryminacji
         d. Co nie jest dyskryminacją
5. Molestowanie seksualne
         a. Definicje w kodeksie pracy
         b. Przykłady niepożądanych zachowań
6. Przepisy kodeksu pracy dotyczące mobbingu
7. Aktualne orzeczenia sądowe w sprawach o mobbing.
8. Reagowanie na mobbing.
         a. Z punktu widzenia przełożonego
         b. Z punktu widzenia obserwatora/współpracownika
         c. Z punktu widzenia ofiary
9. Zakończenie szkolenia.

PLATFORMA

Zakup szkolenia dla Twojej platformy e-learningowej

Takie rozwiązanie umożliwia samodzielne przydzielanie dostępu do szkolenia dla dowolnej liczby pracowników w dowolnym czasie. Rozwiązanie korzystne w przypadku Klientów posiadających własną platformę e-learningową i najczęściej wykorzystywane gdy planowane jest stałe udostępnianie szkolenia obecnym i przyszłym pracownikom.

Wymagania techniczne odnośnie platformy, na której zostanie zamieszczone oferowane szkolenie: możliwość implementacji plików w standardzie SCORM 1.2. lub SCORM 2004

Zawartość merytoryczna szkolenia e-learningowego:

1. Cechy charakterystyczne mobbingu
         a. przejawy mobbingu
2. Warunki sprzyjające rodzeniu się zjawiska
         a. Przyczyny organizacyjne
         b. Zachowania przełożonych i pracowników zwiększające ryzyko wystąpienia zachowań niepożądanych
3. Mobbing a konflikt – podstawowe różnice
         a. Co jest a co nie jest mobbingiem.
4. Dyskryminacja
         a. Definicje w kodeksie pracy
         b. Dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia
         c. Przejawy dyskryminacji
         d. Co nie jest dyskryminacją
5. Molestowanie seksualne
         a. Definicje w kodeksie pracy
         b. Przykłady niepożądanych zachowań
6. Przepisy kodeksu pracy dotyczące mobbingu
7. Aktualne orzeczenia sądowe w sprawach o mobbing.
8. Reagowanie na mobbing.
         a. Z punktu widzenia przełożonego
         b. Z punktu widzenia obserwatora/współpracownika
         c. Z punktu widzenia ofiary
9. Zakończenie szkolenia.