HR Asystent

Sposobem na realizację zadań - nie związanych bezpośrednio z prowadzoną przez firmę działalnością - jest częściowe lub całkowite zlecenie ich na zewnętrz. Usługa „HR Asystent” to pomoc menedżerom w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz wsparcie dla działów personalnych. W zależności od potrzeb Klienta zapewniamy częściową bądź pełną realizację szeregu zadań działu personalnego bez znacznego wzrostu kosztów stałych. Dodatkowo dzięki atrakcyjnym cenom na usługi zewnętrzne (np. ogłoszenia rekrutacyjne) optymalizujemy koszty Klientów związane z rekrutacją, selekcją i oceną pracowników.

 

Pakiet „HR Asystent” stanie się realnym wsparciem dla firm w których:

  • wszystkie decyzje dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) podejmowane są przez menedżerów zarządzających całością biznesu i dostrzegają brak wsparcia ze strony menedżera personalnego;
  • decyzje i zadania dotyczące ZZL zlecone zostały do działu kadr i zaistniała potrzeba wsparcia lub dokształcenia pracowników kadrowych w aspektach „miękkich” tego obszaru;
  • firma prowadzi rekrutacje pracowników wobec czego jest zainteresowana obniżeniem kosztów publikowania ogłoszeń na głównych portalach internetowych;
  • firma chce zlecić niektóre części lub całość procesu rekrutacji i selekcji pracowników dlatego potrzebuje w tym obszarze elastycznie dopasowanych rozwiązań;
  • firma planuje wdrożenie lub korektę procedur ZZL i potrzebuje wsparcia merytorycznego w przygotowaniu i przeprowadzeniu zmian - np. przygotowania  i wdrożenia niezbędnych dokumentów i/lub przeszkolenie pracowników stosujących procedury; 
  • firma planuje realizację niektórych zadań ZZL z udziałem pracowników własnych przygotowanych przez zewnętrzną firmę doradczą;
  • specjalista na samodzielnym stanowisku ds. personalnych (np. HR Bussines Partner, Menedżer Personalny, Pracownik ds. Pracowniczych) dostrzega potrzebę częściowego wsparcia merytorycznego lub administracyjnego w realizowanych zadaniach;
  • menedżerowie dostrzegają potrzebę delegowania części obowiązków z obszaru ZZL na specjalistę ds. personalnych jednak zależy im na minimalizacji kosztów związanych ze stanowiskiem;

 

Korzyści pakietów "HR Asystent" - czytaj dalej

Zakres usług w ramach pakietów "HR Asystent" - czytaj dalej


Zamów ofertę