Zakres usług pakietów HR Asystent

Współpraca z nami w ramach usługi HR Asystent daje możliwość wsparcia dowolnej ilości zadań z obszaru ZZL. Elastycznie do zadeklarowanych potrzeb w danym dniu/miesiącu lub ramach wykupionego pakietu, otrzymujesz do dyspozycji doświadczonego HR-owca, który zdalnie zrealizuje każde zlecone zadanie. Poniżej wyszczególnienie zadań, w zakresie których możesz korzystać z naszego wsparcia. Część z nich może być rozbita na zestaw pomniejszych obowiązków:


I.    DOBÓR PRACOWNIKÓW

1.    Planowanie

a.    Diagnoza brakujących kompetencji (luk kompetencyjnych) w organizacji
i.     Określanie potrzeb personalnych
b.    Tworzenie profilu i opisu planowanego stanowiska pracy
c.    Wybór optymalnych kanałów pozyskiwania pracowników

2.    Rekrutacja i selekcja

a.    Redagowanie ogłoszeń rekrutacyjnych
b.    Publikacja ogłoszeń na portalach rekrutacyjnych w cenach dostępnych dla agencji zatrudnienia

i.    Administrowanie strefą klienta na portalach ogłoszeniowych

c.    Udostępnienie na potrzeby rekrutacji dedykowanego adresu e-mail na serwerach Ribes Doradztwo

i.    Możliwość prowadzenia rekrutacji ukrytych (bez podawania nazwy firmy poszukującej pracownika)
ii.    Przekazywanie Klientowi wiadomości e-mail od kandydatów
iii.    Przekazywanie Klientowi napływających CV (samych załączników do wiadomości)

d.    Wstępna selekcja napływających CV i przekazanie klientowi tylko kandydatur spełniających ustalone 
       wymagania
e.    Przejęcie kontaktu telefonicznego z zainteresowanymi kandydatami (kontakt wstępny, w trakcie procesu,
       podziękowania za udział)
f.     Administrowanie grafikiem spotkań z kandydatami
g.    Udział lub prowadzenie przez konsultanta rozmów kwalifikacyjnych
h.    Dostęp po preferencyjnych stawkach testów rekrutacyjnych:

i.    Psychologiczno-kompetencyjnych
ii.    Badających umiejętności logiczne, matematyczne
iii.   Testów wiedzy, np. księgowych, językowych, znajomości przepisów we wskazanym obszarze.
iv.    Testów sytuacyjnych (np. dla stanowisk handlowych)

i.    Przygotowywanie raportów na temat ocenianego kandydata
j.    Sprawdzanie referencji kandydatów u wcześniejszych pracodawców
k.   Pełna realizacja projektu rekrutacyjnego - czytaj więcej
l.    Tworzenie procedury rekrutacyjnej dla organizacji


II.    ADAPTACJA, ZARZĄDZANIE

1.    Zaawansowana ocena kompetencji – Assessment/ Development Center (AC/DC)

a.    Określenie kompetencji do oceny
b.    Definicje kompetencji, skala oceny, definicje poszczególnych poziomów
c.    Określanie zestawu ocenianych zachowań dla poszczególnych kompetencji.
d.    Projektowanie zadań oceniających, dobór testów
e.    Opracowywanie logistyki badania
f.    Przyjmowanie obowiązków w trakcie realizacji oceny

i.    Koordynator
ii.    Asesor
iii.   Obsługa organizacyjna

g.    Raportowanie
h.    Udzielanie informacji zwrotnej uczestnikom AC/DC

2.    Wprowadzenie pracownika do firmy – opracowanie procedury
3.    Sporządzanie opisów stanowisk pracy
4.    Sporządzanie zakresów obowiązków dla pracowników
5.    Wprowadzanie modelu kompetencyjnego

a.    wdrażanie, zarządzanie kompetencjami
b.    szkolenia dla osób wdrażających model kompetencyjny w firmie

6.    Oceny okresowe pracowników

a.    Sporządzanie regulaminu (procedury) ocen okresowych
b.    Przygotowywanie formularzy do procesu oceny
c.    Przygotowanie kierowników do prowadzenia rozmów oceniających

7.    Szkolenia pracowników

a.    Opracowywanie planu i budżetu szkoleń
b.    Określanie potrzeb szkoleniowych
c.    Tworzenie regulaminów rozwoju szkoleniowego pracowników
d.    Wyszukiwanie dostawców szkoleń i oraz miejsc na szkolenia wyjazdowe
e.    Organizacja i obsługa szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych

8.    Rozwój zawodowy

a.    Wypracowywanie ścieżek karier
b.    Założenia do sukcesji stanowisk - budowanie kadry rezerwowej


9.    Budowanie pozytywnego wizerunku firmy oraz lojalności pracowników (Employer Branding)
10.  Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy (obowiązek
       pracodawcy na mocy art. 943 Kodeksu Pracy):

a.    Opracowywanie procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych
b.    Regulamin pracy komisji antymobbingowej
c.    Szkolenie pracowników  z tematyki przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu
       seksualnemu w miejscu pracy
d.    Badanie klimatu organizacyjnego pod kątem występowania mobbingu

11.    Badania opinii pracowników


III.    RESTRUKTURYZACJA ZATRUDNIENIA


1.    Programy dobrowolnych odejść – zasady, możliwe rozwiązania, regulaminy
2.    Przygotowanie kadry kierowniczej do rozmów zwalniających
3.    Programy outplacementu – pomoc odchodzącym pracownikom w adaptacji zawodowej

a.    Programy indywidualne, coaching kariery – pełna organizacja i realizacja
b.    Programy grupowe – przygotowanie firmy, pełna organizacja i realizacja


Korzyści pakietów "HR Asystent" - czytaj dalej


Zamów ofertę