Przeciwdziałanie mobbingowi - terminarz szkoleń otwartych

W obszarze przeciwdziałania mobbingowi realizujemy projekty otwarte oraz zlecenia w siedzibie Klienta:


Szkolenia i warsztaty dla kadry kierowniczej
Szkolenia i warsztaty dla pracowników
Spotkania informacyjne dla dużych grup pracowniczych
Szkolenia dla członków Związków Zawodowych
Szkolenia dla działów HR oraz komisji antymobbingowych
Szkolenie e-learningowe - do zaimplementowania na platformie Klienta bądź
zdalnie - z platformy Ribes

 

Zapraszamy na szkolenia otwarte. Poniżej najbliższe terminy w największych miastach kraju:


Lublin          Luty 2019 Hotel Victoria
Rzeszów      13.12.2018 Hotel Ferdynand
Białystok      Luty 2019 Hotel 3 Trio
Łódź            Luty 2019 Hotel Ibis
Bydgoszcz    Luty 2019 Hotel Brda
Gdańsk        14.12.2018 Hotel Ibis     

Szczecin       17.12.2018    Novotel                   Pobierz szczegóły na temat szkoleń otwartych
Poznań         Luty 2019 Hotel Korel
Wrocław       18.12.2018 Novotel
Katowice       21.12.2018 Novotel
Warszawa     20.12.2018 Golden Floor al. Jerozolimskie
Kraków         19.12.2018 Novotel
    
 


Cena szkolenia: 499 zł netto


Aby zapisać się na szkolenie wyślij e-mail na adres ribes@ribes.pl.

    1. W temacie skopiuj lub wpisz wybrane miasto i datę.

    2. W treści wiadomości podaj imię, nazwisko i telefon kontaktowy.

    3. Przesłanie e-maila nie zobowiązuje do udziału w szkoleniu.


Po otrzymaniu wiadomości skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia zainteresowania.
Wszelkie dodatkowe pytania proszę kierować na: ribes@ribes.pl lub telefon: 600 004 508.


Program szkolenia otwartego:

1.    Czym jest mobbing?
2.    Cechy charakterystyczne mobbingu.
       a.    45 cech mobbingu wg Heinza Leymana.
       b.    Warunki sprzyjające rodzeniu się zjawiska.
       c.    Konflikt jako źródło mobbingu.
       d.    Mechanizm rozwoju zjawiska – od konfliktu do wykluczenia.
3.    Identyfikowanie i rozpoznawanie mobbingu.
       a.    Mobber – cechy charakterystyczne osób dopuszczających się mobbingu.
       b.    Ofiara – cechy charakteryzujące osoby będące ofiarami mobbingu.
       c.    Zachowania wskazujące na istnienie zjawiska.
4.    Działania praktyczne zapobiegające zjawisku:
       a.    z zakresu codziennego zarządzania;
       b.    komunikacja w zespole;
       c.    zasady dotyczące kultury pracy;
5.    Reagowanie na mobbing.
       a.    Z punktu widzenia przełożonego
       b.    Z punktu widzenia obserwatora
       c.    Z punktu widzenia ofiary
       d.    Reagowanie na różne zachowania osoby przejawiającej tendencje do bycia mobberem.
6.    Przepisy Kodeksu Pracy dotyczące mobbingu.
       a.    Prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników
       b.    Możliwe roszczenia i odszkodowania dla ofiar mobbingu
       b.    Przypadki wyjęcia odpowiedzialności po stronie pracodawcy
7.   Przeciwdziałanie dyskryminacji i molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy.
8.   Procedura antymobbingowa – zakres, stosowanie.
9.   Komisje antymobbingowe – zasady działania. 

 

Więcej na temat naszego doświadczenia w obszarze przeciwdziałania mobbingowi

Prowadzimy szkolenia i doradztwo na terenie całego kraju.


Zamów ofertę