Przeciwdziałanie mobbingowi - terminarz szkoleń otwartych

W obszarze przeciwdziałania mobbingowi realizujemy projekty otwarte oraz zlecenia w siedzibie Klienta:


Szkolenia i warsztaty dla kadry kierowniczej
Szkolenia i warsztaty dla pracowników
Spotkania informacyjne dla dużych grup pracowniczych
Szkolenia dla członków Związków Zawodowych
Szkolenia dla działów HR oraz komisji antymobbingowych
Szkolenie e-learningowe - do zaimplementowania na platformie Klienta bądź
zdalnie - z platformy Ribes

 

Najbliższe terminy otwartych szkoleń ON-LINE: pobierz szczegóły na temat szkoleń otwartych on-line

23.02.2021r.
23.03.2021r.
20.04.2021r.
18.05.2021r.

Cena szkolenia on-line: 399 zł netto (+91,77 zł VAT)
Uczestnicy finansujący udział ze środków publicznych mają możliwość otrzymania faktury zwolnionej z VAT.

Aby zapisać się na szkolenie wyślij e-mail na adres ribes@ribes.pl.

1. W temacie wpisz: Ribes on-line + wybraną datę.
2. W treści wiadomości podaj imię, nazwisko i telefon kontaktowy.
3. Przesłanie e-maila nie zobowiązuje do udziału w szkoleniu.

Po otrzymaniu wiadomości skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia zainteresowania.
Wszelkie dodatkowe pytania proszę kierować na: ribes@ribes.pl lub telefoniecznie pod nr.: 600 004 508.

Terminy otwartych szkoleń STACJONARNYCH zostają zawieszone z powodu COVID:

Lublin           zawieszone Hotel Victoria
Rzeszów      zawieszone Hotel Ferdynand
Białystok      zawieszone Hotel 3 Trio
Łódź            zawieszone Hotel Ibis
Bydgoszcz   zawieszone Hotel Brda
Gdańsk        zawieszone Hotel Ibis
Szczecin       zawieszone Novotel                   Pobierz szczegóły na temat szkoleń otwartych
Poznań         zawieszone Hotel Korel
Wrocław        zawieszone Novotel
Katowice       zawieszone Novotel
Warszawa      zawieszone Golden Floor al. Jerozolimskie
Kraków          zawieszone Novotel

Cena szkolenia stacjonarnego: 599 zł netto (+137,77 zł VAT)
Uczestnicy finansujący udział ze środków publicznych mają możliwość otrzymania faktury zwolnionej z VAT.

 

Aby zapisać się na szkolenie wyślij e-mail na adres ribes@ribes.pl.

    1. W temacie skopiuj lub wpisz wybrane miasto i datę.

    2. W treści wiadomości podaj imię, nazwisko i telefon kontaktowy.

    3. Przesłanie e-maila nie zobowiązuje do udziału w szkoleniu.


Po otrzymaniu wiadomości skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia zainteresowania.
Wszelkie dodatkowe pytania proszę kierować na: ribes@ribes.pl lub telefon: 600 004 508.


Program szkolenia otwartego:

1.    Czym jest mobbing?
2.    Cechy charakterystyczne mobbingu.
       a.    45 cech mobbingu wg Heinza Leymana.
       b.    Warunki sprzyjające rodzeniu się zjawiska.
       c.    Konflikt jako źródło mobbingu.
       d.    Mechanizm rozwoju zjawiska – od konfliktu do wykluczenia.
3.    Identyfikowanie i rozpoznawanie mobbingu.
       a.    Mobber – cechy charakterystyczne osób dopuszczających się mobbingu.
       b.    Ofiara – cechy charakteryzujące osoby będące ofiarami mobbingu.
       c.    Zachowania wskazujące na istnienie zjawiska.
4.    Działania praktyczne zapobiegające zjawisku:
       a.    z zakresu codziennego zarządzania;
       b.    komunikacja w zespole;
       c.    zasady dotyczące kultury pracy;
5.    Reagowanie na mobbing.
       a.    Z punktu widzenia przełożonego
       b.    Z punktu widzenia obserwatora
       c.    Z punktu widzenia ofiary
       d.    Reagowanie na różne zachowania osoby przejawiającej tendencje do bycia mobberem.
6.    Przepisy Kodeksu Pracy dotyczące mobbingu.
       a.    Prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników
       b.    Możliwe roszczenia i odszkodowania dla ofiar mobbingu
       b.    Przypadki wyjęcia odpowiedzialności po stronie pracodawcy
7.   Przeciwdziałanie dyskryminacji i molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy.
8.   Procedura antymobbingowa – zakres, stosowanie.
9.   Komisje antymobbingowe – zasady działania. 

 

Więcej na temat naszego doświadczenia w obszarze przeciwdziałania mobbingowi

Prowadzimy szkolenia i doradztwo na terenie całego kraju.


Zamów ofertę