Korzyści HR Asystent

Dedykowany doradca utrzymuje kontakt ze wskazanym pracownikiem klienta, obsługując zdalnie wszystkie zlecone przez niego zadania w ramach specjalizacji Ribes Doradztwo. Zaangażowanie doradcy może przyjąć formę:

  • bieżącej obsługi,
  • częściowego wsparcia procesów,
  • tworzenia dokumentacji, 
  • prowadzenia bądź uczestnictwa w przedsięwzięciach, 
  • pełnej realizacji zadań,
  • zarządzania projektem.

 „HR Asystent” to dostęp do szeregu udogodnień administracyjnych właściwych dla działu personalnego (np. częściowe lub pełne reprezentowanie na rynku pracy, opracowywanie procedur i regulaminów, analiza i korekta dokumentacji), bez konieczności ponoszenia kosztów zatrudnienia specjalisty oraz wyposażenia i utrzymywania jego miejsca pracy (telefon, komputer, drukarka, biurko i pozostałe zaplecze biurowe).

 

Usługę „HR Asystent” można także potraktować jako długoterminowy program rozwojowy dla wybranych pracowników firmy - na przykład kierowników lub działu kadr, którzy w każdym miesiącu spotykają się z ekspertem na krótkim warsztacie z tematyki ZZL.

 

Wielu pracodawców umożliwia swoim pracownikom udział w dodatkowych projektach w celu nabycia przez nich doświadczeń w nowym obszarze. Korzystając z usługi „HR Asystent” nasi klienci mogą przekazywać nam do realizacji całość wybranego procesu bądź część związanych z nim obowiązków, zachowując dzięki temu dowolny poziom kontroli oraz możliwość częściowego zaangażowania pracowników własnych, którzy w razie potrzeby nadal będą wspomagani przez zewnętrznego doradcę.

 

Zakres usług w ramach pakietów "HR Asystent" -czytaj dalej


Zamów ofertę